Do ogrodu

Dezynfekcja w sortowniach odpadów

Wysypiska i sortownie odpadów są miejscem, gdzie w normalnych warunkach pracy przeprowadzana jest dezynfekcja. Czas pandemii to czas szczególnej ochrony, a dezynfekcja może ochronić pracowników przez narażeniem na zakażenie wirusem COVID-19.

Zastosowanie armatek zamgławiających do dezynfekcji

Armatka zamgławiająca (armatka wodna) UltraMist do tej pory stosowana na wysypiskach śmieci oraz w sortowniach odpadów do niwelacji odorów sprawdza się również jako urządzenie do dezynfekcji, które działa na terenach otwartych i półotwartych. Do odkażania sortowni używa się zamgławiającego systemu liniowego oraz urządzenia o nazwie Mobi-Cool – jest to dezynfekator, który działa w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie rozpyla środek do dezynfekcji nawet w trudno dostępnych miejscach, odkażając wszystkie powierzchnie i sprzęty.

Bramki dezynfekujące

Dla pracowników sortowni przygotowaliśmy specjalną bramkę dezynfekującą (kurtynę), którą ustawia się przy drzwiach, aby pracownicy mogli oczyścić się przy wychodzeniu po pracy – bramka dezynfekująca odkaża skutecznie ludzi i ubrania.

Pojazdy w sortowaniach odpadów również podlegają dezynfekcji – oferty UltraMist to między innymi bramka bioasekuracyjna IDA – specjalna bramka rozpylająca środek do dezynfekcji, przeznaczona do higienicznego mycia ciężarówek i dużych pojazdów. Bramka do dezynfekcji pojazdów wyposażona jest również w zestaw do dezynfekcji kół i podwozia, posiada także system przeciwoblodzeniowy.

Pojazdy w sortowaniach odpadów również podlegają dezynfekcji – oferty UltraMist to między innymi bramka bioasekuracyjna IDA – specjalna bramka rozpylająca środek do dezynfekcji, przeznaczona do higienicznego mycia ciężarówek i dużych pojazdów. Bramka do dezynfekcji pojazdów wyposażona jest również w zestaw do dezynfekcji kół i podwozia, posiada także system przeciwoblodzeniowy.

Dodatkiem do bramy bioasekuracyjnej IDA jest zestaw do ręcznej dezynfekcji oraz pianownica do higienicznego mycia pojazdów.

UltraMist wyszedł naprzeciw zwiększonym zapotrzebowaniom na odkażanie i zachowanie higienicznych warunków pracy, ale zadbać o zdrowie pracowników wysypisk śmieci, sortowni odpadów i firm wywożących i utylizujących odpady.

001