Do ogrodu

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Czy wytwarzana mgła wodna powoduje zawilgocenie ludzi i przedmiotów?

W zależności od stosowanych dysz oraz warunków pogodowych, mgła wodna może nie powodować lub powodować zawilgocenie otoczenia. W miejscach, gdzie zawilgocenie jest niepożądane (np. restauracje, ogródki piwne, przemysł papierniczy), stosowane są dysze o małym przekroju i rozmieszcza je się rzadziej. Można też stosować przerwy w wytwarzaniu mgły (stosując timer). W miejscach, gdzie zawilgocenie jest dopuszczalne a nawet pożądane (baseny, plaże, imprezy sportowe, fontanny), stosuje się dysze o większej średnicy i umieszcza się je gęsto. Każde zastosowanie wymaga zatem doboru odpowiednich elementów UltraMist przeznaczonych do konkretnego miejsca.

Czy mgła wodna jest szkodliwa dla zdrowia?

Nie, mgła wodna nie jest szkodliwa, gdyż wytwarza się ją z wody wodociągowej, zdatnej do picia. Woda ta po każdym wyłączeniu systemu spływa, aby nie była wodą zastałą. Dodatkowo stosowane są filtry wody wchodzącej do pompy oraz filtry bezpośrednio w dyszach wytwarzających mgłę. W przemyśle spożywczym stosowane są ponadto rury miedziane zmniejszające ryzyko występowania bakterii Legionella o ponad 90%.

Jak działa chłodzenie mgłą?

Mgła wodna paruje, absorbując energię (ciepło) z otoczenia. W ten sposób energia (ciepło) używana do zmiany wody w gaz, jest eliminowana z otoczenia i powietrze zostaje schłodzone.

Czy systemów chłodzenia mgłą należy używać wewnątrz czy na zewnątrz pomieszczeń?

Systemy chłodzenia mgłą są predestynowane na tereny otwarte i półotwarte a także do pomieszczeń zamkniętych z przewiewem powietrza. Można ich jednak używać w wentylowanych pomieszczeniach zamkniętych przy zastosowaniu timera – aby nie zwiększać zbytnio wilgotności powietrza. Systemy nawilżania są zaprojektowane do stosowania wewnątrz pomieszczeń i są wyposażone w czujniki wilgotności.

O ile stopni można schłodzić powietrze za pomocą systemów chłodzenia mgłą?

W zależności od temperatury i wilgotności powietrza, mgła wodna wytwarzana pod wysokim ciśnieniem jest w stanie schłodzić otoczenie nawet o 12 stopni Celsjusza.

Czy systemów nawilżania można używać w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza?

Tak, specjalne urządzenia UltraMist wytwarzające mgłę pozwalają kontrolować wilgotność nawet przy temperaturze minus 4 stopni Celsjusza.

Jaka jest różnica pomiędzy klimatyzacją a systemami chłodzenia mgłą?

Systemy chłodzenia mgłą w przeciwieństwie do klimatyzacji można stosować na zewnątrz oraz w pomieszczeniach otwartych. Cechują się także do 70% niższymi kosztami eksploatacji, brakiem nieprzyjemnych zapachów, brakiem grzybów osiadających w przewodach klimatyzacyjnych, nie wysuszają powietrza a wytwarzany chłód nie jest uciążliwy (nie ma efektu lodowatego strumienia nadmuchu mogącego powodować przeziębienie).

Jakie są koszty eksploatacji?

Koszty eksploatacji systemów UltraMist  są bardzo niskie (dochodzą do 30% kosztów w porównaniu z klimatyzacją, chłodzeniem adiabatycznym czy tradycyjnymi wymiennikami ciepła). W zależności od wielkości systemu (ilość i średnica dysz zamgławiających), zużycie wody wynosi w granicach 1 m3 dziennie (przy założeniu pracy 20 metrowej linii wyposażonej w 25 dysz przez 8 godzin non-stop), czyli około 5 zł brutto. W przypadku zastosowania timera i wytwarzania mgły okresowo, koszt ten będzie jeszcze niższy.

Najczęściej stosowane pompy mają moc 500-800 W a wentylatory 75-130 W – nie są to jak widać urządzenia wymagające dużego zapotrzebowania na energię elektryczną (dzienny koszt pracy pompy to około 3,60 zł brutto przy założeniu mocy pompy 750 W, pracy przez 8 godzin i ceny prądu 0,60 zł / kWh).

Ważny jest także niski koszt instalacji oraz szybki montaż.

Czy do wolnostojących urządzeń typu Mobi-Cool należy używać zimnej wody?

Nie jest wymagane, aby używana woda była zimna (wystarczająca jest woda o temperaturze otoczenia), gdyż efekt chłodzenia uzyskuje się na zasadzie procesu fizycznego, który podczas zamiany wody w parę pobiera energię (ciepło) z otoczenia.

Czy system UltraMist można zamontować samodzielnie?

Tak. Systemy niskociśnieniowe oraz wysokociśnieniowe urządzenia przenośne są przeznaczone do samodzielnego montażu. Systemy wysokociśnieniowe są także dość łatwe w montażu i demontażu, jednak aby system działał z maksymalną wydajnością, należy go zamontować w odpowiednich miejscach. Z tego względu cena systemów wysokociśnieniowych zawiera projekt i montaż przez wykwalifikowany personel.

Co należy zrobić przed zimą z systemem chłodzenia mgłą zamontowanym na zewnątrz?

Systemy przed zimą należy opróżnić z wody lub zdemontować, co nie jest ani czasochłonne ani skomplikowane.

Czy system można rozbudować w przyszłości?

Tak, systemy można rozbudowywać w przyszłości, jednak konstrukcja pomp ogranicza zwiększanie ilości dysz w nieskończoność (pompy mają zdefiniowany przedział przepływu wody i w przypadku rozbudowy systemu przekraczającego dopuszczalny maksymalny poziom, należy zastosować pompę o większej wydajności).

Czy system wymaga konserwacji?

Tak, jak każde urządzenia techniczne, systemy te wymagają okresowej konserwacji, jednak jest ona dość prosta i zazwyczaj wykonywania jest raz – dwa razy do roku (w zależności od intensywności korzystania z systemu) przez użytkownika.

Z jakich materiałów wykonane są linie zamgławiające?

Linie rozprowadzające wodę mogą być wykonane z poliamidu bądź stali nierdzewnej a nawet miedzi (stosowane w systemach spożywczych). Elementy łączące wykonane są ze stali nierdzewnej lub mosiądzu, natomiast dysze są stalowe (nierdzewne).

Z jakich urządzeń można wybierać?

Istnieje duża różnorodność urządzeń UltraMist: urządzenia przenośne, urządzenia stałe, systemy liniowe, kurtyny wodne, bramki wodne, wiatraki zamgławiające, totemy... Wszystko zależy od celu i miejsca zastosowania.

Czy użycie pompy wysokociśnieniowej jest niezbędne?

Aby uzyskać pełny efekt i wytworzyć ultra drobną mgłę, która będzie chłodziła, nawilżała i zbierała pyły z powietrza, należy użyć pompy wysokociśnieniowej. Systemy niskociśnieniowe podłączane bezpośrednio do kranu, wytwarzają mgłę wodną o znacznie gorszej jakości – mgła ta ma duże krople i moczy otoczenie, nie można też uzyskać maksymalnego efektu chłodzenia i nawilżania.