Do ogrodu

Neutralizacja odorów

Armatki zamgławiające i liniowe systemy UltraMist wykorzystywane są również do niwelacji odorów w oczyszczalniach ścieków, zakładach utylizacyjnych, sortowniach odpadów, i wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba niwelacji odorów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, np. w hodowli zwierząt i zakładach produkcyjnych i przetwórczych..

Systemy Ultramist nie maskują brzydkich odorów, ale je unicestwiają, bez efektu moczenia.

Drobinki wody wiążą cząsteczki odoru, a dodatkowo po dodaniu do wody specjalnego naturalnego środka, zachodzi reakcja chemiczna neutralizująca nieprzyjemne zapachy.

Działanie neutralizacji odorów jest połączone z neutralizacją zanieczyszczeń i pyłów. Ważne jest to na przykład w sortowniach odpadów, ponieważ poprzez redukcję zapylenia możliwe jest poprawne działanie systemów wykrywających dym pożarowy. Ponieważ zapylenie i zanieczyszczenie w sortowniach odpadów i w zakładach utylizacyjnych jest bardzo duże, systemy te włączają się często wskutek wykrycia pyłu, a nie dymu ogniowego. Z tego powodu systemy przeciwpożarowe są wyłączane, czego efektem są liczne pożary. Redukowanie zapylenia mgłą wodną umożliwia właściwą pracę urządzeń przeciwpożarowych.

04